Tandheelkundigeblik
Figuur:
Focusdiagnostiek als
onderdeel van de
tandheelkundigeblik

Bioenergetische tandheelkunde en
Second opinion onderzoekFred Neelissen

Tandheelkundigeblik lijkt op een nieuw soort specialisme. Door het gebruik van internet worden de patiënten mondiger en kunnen de gesprekken tussen therapeut en patiënt intensiever worden. Binnen de tandheelkunde zijn nieuwe diagnostische methodieken in gebruik die kunnen leiden tot nieuwe inzichten in de problematiek waarmee de patiënt bij de tandarts komt. Patiënten weten meer en therapeuten moeten daar op inspelen. Deze website biedt hiertoe een mogelijkheid. Zij geeft informatie over de bioenergetische tandheelkunde, een vakgebied dat de tandheelkunde holistisch bekijkt en tot op heden nog te weinig in de publiciteit gekomen is.

Biologische theorie die het leven ziet als een totaliteit die meer is dan de som der delen.

Met vriendelijke groet,
Fred NeelissenGa verderFred Neelissen
.
.