Tandheelkundigeblik


Amalgaam

      Uitzending Tros Aktua tv
      Ontgifting van het kwik uit het amalgaam
Fred Neelissen
Trefwoorden: amalgaam, composieten, vullingen
Amalgaam is het donkere vulmiddel dat al vele jaren in de tandheelkunde gebruikt is. Een 10-tal jaren geleden is daar een eind aan gekomen omdat het onderwijs in het leggen van amalgaamvullingen gestopt is. Dat is gekomen omdat de meeste patiënten geen giftig kwik meer in de mond wilden hebben. Immers, meer dan de helft van een amalgaamvulling bestaat uit kwik. Op de vulling is een elektrische werking van een batterij meetbaar. Aan alle voorwaarden voor een batterij wordt voldaan omdat er in de vulling diverse metalen zitten zoals zilver, tin, koper en zink, met daarbij ook het kwik (wel 60%) en er ook vocht (speeksel) voorhanden is. Er kunnen spanningen op staan van wel 200 mV en stroom van zo´n 30 microampère. Soms kan daar korte tijd een lampje op branden. Als u met een zilverpapiertje of een vork de vulling raakt krijgt u een klein schokje. Dan is de vulling tijdelijk ontladen. Deze lading bouwt zich weer snel op. De normale electrische weefselspanning in het menselijk lichaam is ongeveer 60 mV. Dus deze hoge spanningen, die 24 uur per dag in de mond aanwezig zijn, kunnen, naast het giftige aspect van het kwik, apart ook nog eens voor een storing zorgen.
      Dit kwik lost door de batterij op en stapelt zich in het bindweefsel van het lichaam. Het is giftig voor zenuwweefsel en het heeft een affiniteit met slijmvliezen en huid.  Fred Neelissen Hierdoor kunnen er veel klachten ontstaan: aangezichtspijnen, luchtwegproblemen, darmklachten, gewrichtsklachten, multipele sclerose, oogklachten etc. Ook door verdamping verdwijnt er kwik uit de vulling. Kwik verdampt al bij kamertemperatuur. Een druppel kwik op een tafel is na korte tijd verdwenen, is verdampt. En in de kamer hangt er dan een kwikdampspanning. Roken en warme dranken verhogen de verdamping in de mond. Dit laatste is gevaarlijker omdat deze vorm van kwik de bloed-hersenbarrière kan doorbreken. Net als bv. bij lood worden er relaties gelegd met gedragsstoornissen, dementie, Alzheimer. Kwik echter is veel giftiger dan lood.
      De vervangende vulmaterialen zijn het zg. glasionomeercement en composieten. De voordelen daarvan zijn dat vooral de composieten sterker zijn dan het amalgaam, een mooiere kleur hebben en er hoeft minder geboord te worden aan de kies, zodat de zenuw in die kies ook minder geprikkeld wordt.
      We denken dat er ondanks het einde van het amalgaamtijdperk, dat 150 jaar geduurd heeft, zich toch nog zo´n 10 tot 15 miljoen vullingen in de monden van de Nederlanders bevinden. Daardoor zullen er best nog veel mensen zijn die daar chronische klachten van hebben zonder dat zij dit weten. Immers, er wordt nog veel te weinig aan deze mogelijkheid gedacht.
      Op dit moment zijn er nog steeds tandartsen die amalgaam in hun praktijk gebruiken. De jongere tandartsen doen dit niet meer, omdat zij de kunst van het leggen van deze vullingen aan de universiteit niet meer geleerd hebben. Wèl wordt er in de 2 uur, die aldaar aan dit materiaal gewijd wordt in de opleiding, les gegeven in de manier hoe het amalgaam verwijderd moet worden. En dat is heel belangrijk.Uitzending Tros Aktua tv
Uitzending over Amalgaam Tros Aktua tvOntgifting van het kwik uit het amalgaam
De oorzaak van het kwikprobleem binnen de tandheelkunde moet gezocht worden in de amalgaamvullingen die corroderen en verdampen. Het verwijderen van de vullingen moet dan in voorkomende gevallen plaats vinden. (Zie het protocol hiervoor). Echter klachten die zich kunnen openbaren bij een kwikvergiftiging komen uit het lichaam. Het kwik uit de vullingen stapelt zich in het bindweefsel van het lichaam en dit moet gedraineerd worden. Alleen het verwijderen van de vullingen kan onvoldoende zijn om een gunstig effect te krijgen.
      De corrosie van de almalgaam vullingen heeft tot gevolg dat kwikionen vrijkomen, zich binden aan eiwitten en daardoor het bindweefsel belasten. De verdamping van het kwik (kwik verdampt al bij kamertemperatuur) doet een atomaire vorm van kwik ontstaan en deze doorbreekt de bloed- hersenbarrière. Hierdoor bereikt het kwik de hersenen. Een relatie wordt gelegd tussen kwik enerzijds en dementie en Alzheimer anderzijds. Ook bij multipele sclerose, dat als een multicausale aandoening wordt gezien, speelt kwik een rol. Bij het verwijderen van de vullingen wordt de oorzaak weggenomen waarmee de vergiftiging stopt.
      Ontgiften kan gedaan worden met homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde. Deze laatste therapie is de leer van de vitamines, mineralen en enzymen. Het is mogelijk om uit te meten via de electro-acupunctuur volgens Voll (EVA) hoe de concentratie van deze drainagetherapie ingeschat moet worden. Tijdens de drainage moet er minstens 2 liter water per dag gedronken worden.
      Ook kan men bij een laboratorium (ELN in Bunnik) een urineproef laten doen die aantoont hoeveel kwik er in het lichaam zit. Dit onderzoek geeft echter niet aan of de patiënt daar ziek van is.

Tandheelkundigeblik
Fred Neelissen
Julianalaan 64
2051 JS OverveenHome
Visitekaartje
Implantologie
Amalgaam
Fluoride
Meetmethoden
Kosten
Patiëntervaringen
In de pers
Contact en routebeschrijving
Trefwoorden: