Tandheelkundigeblik


Richtlijnen voor het bioenergetisch verwijderen van amalgaam  Fred Neelissen


Woorden in cursief worden via een mouse-over nader toegelicht.


Trefwoorden: cofferdam, clean-up, aërosol, snelloop
1.  De amalgaamvullingen dienen zo mogelijk in een korte spanne tijds verwijderd te worden. De conditie van de patiënt bepaalt hoe snel. Is deze conditie niet sterk, dan moet tussen de zittingen meer tijd genomen worden. Een intervalperiode van 2 weken is dan aan te raden. Vaak zullen er noodvoorzieningen gelegd moeten worden. Bij diepe caviteiten (gaatjes in glazuur en/of tandbeen) zal er een indirecte pulpaoverkapping plus onderlaag van toepassing zijn. Een kwadrantsgewijze aanpak is te prefereren.

2.  Zwart verkleurd dentine moet zoveel mogelijk verwijderd worden. Er mogen echter geen exponaties plaatsvinden dat wil zeggen dat de zenuw van tand of kies niet met de boor geraakt mag worden. Dreigt dit toch te gebeuren dan moeten er concessies gedaan worden en moet verkleurd dentine achter blijven.
Het afdekken van een blootliggende zenuw in tand of kies.
Tandbeen dat zich onder het glazuur bevindt.
Het aanraken van de zenuw, bijvoorbeeld bij boren.

3.  Als batterijmetingen gedaan zijn dan is het verstandig om eerst de vullingen te verwijderen die de hoogste spanning en stroom leveren. In dat geval worden in de begeleidende brief deze elementen benoemd.

Fred Neelissen 4.  Gebruik van cofferdam is een noodzaak gebleken, zowel voor de patiënt als voor de tandarts. Het nalaten van deze handeling kan ernstige reacties geven bij patiënten die toxisch belast (vergiftiging) zijn met kwik. De zogenaamde Clean-up (firma Schein) kan zulke nare situaties voorkomen. Monddoek en beschermbril zijn voor de tandarts noodzakelijk.

5.  De turbine (tandartsenboor met een hoog toerental) geeft een aërosol waardoor ziektesymptomen kunnen verergeren en mag dus niet gebruikt worden. Bij ongelukkige koeling loopt daarnaast de temperatuur op en zal er kwik verdampen. Deze atomaire damp doorbreekt de bloed-hersenbarrière. De ‘snelloop’ is het geëigende instrument, waarbij met zaagsneden brokken amalgaam uit het element gewipt kunnen worden.
Rubberlap om het element te isoleren van de mondholte.
Verneveling van water met lucht geeft damp, door de lucht gedragen.
De wand van een bloedvat als scheiding naar de hersenen.

6.  De amalgaamvullingen kunnen vervangen worden door composieten (kunststofvulling). Kleinere caviteiten zijn geschikt voor glasionomeercement (vulmateriaal). Gietstukken dienen vermeden te worden. Grote composieten verdienen de voorkeur, zijn ook beter te repareren.

HET STREVEN IN DE BIOENERGETISCHE TANDHEELKUNDE IS EEN METAALVRIJE MOND.

Kwikdamp uit Amalgaam vullingen = Giftig Gas

Amalgaam (=50% kwik) tandvullingen geven een continue stroom van kwikdamp af. De z.g. "zilveren vullingen" zijn een voortdurende bron van kwikvergiftiging. Dit wordt in dit filmpje goed zichtbaar gemaakt door middel van een fluorescerend scherm.


Tandheelkundigeblik
Fred Neelissen
Julianalaan 64
2051 JS OverveenHome
Visitekaartje
Implantologie
Amalgaam
Fluoride
Meetmethoden
Kosten
Patiëntervaringen
In de pers
Contact en routebeschrijving
Trefwoorden: