Tandheelkundigeblik


Het spookbeeld van articaine


Woorden in cursief worden via een mouse-over nader toegelicht.


Sinds enige tijd heersen er vooral in de wereld van de complementaire tandheelkunde gemengde gevoelens met betrekking tot de articaine die in diverse anaesthesie vloeistoffen aanwezig is.

Een overzicht van de klachten:

 • Cardiovasculaire klachten
 • Shock
 • Hartritmestoringen
 • Bewustzijnsstoringen
 • Hartstilstand
 • Duizeligheid

En op langere termijn:

 • Zenuwstelselaandoeningen als
 • Oorsuizen
 • Oogklachten ( conjunctivitis)
 • Rhinitis
 • Aangezichtspijnen
 • Hoofdpijn
 • Tremoren
 • Spierkrampen, spasmes
 • Ademhalingstoringen
 • Chronische diarree
 • Aandoeningen van het lymfestelsel
De televisierubriek RADAR ( met Antoinette Hertzenberg ) heeft enige tijd geleden reden gezien om daar een uitzending aan te wijden. De directe aanleiding was een rechtszaak tegen een tandarts die klachten, ontstaan na een verdoving met articaine, naar het rijk der fabelen had verwezen. De tandarts werd veroordeeld tot het betalen van 8.000,- euro aan de patient. Ook in hoger beroep is de tandarts opnieuw veroordeeld.
      Onze leden van de Nederlandse Vereniging van Bioenergetische Tandheelkunde (NVBT) ervaren dat zij gebeld worden door patiënten die na een verdoving bij de tandarts niet meer de oude zijn, ja zelfs erg ziek zijn geworden. Bij controle blijkt dan articaine gebruikt te zijn. Deze klachten ontstaan vaak niet direct na de injectie maar kunnen soms zelfs pas na 1 maand manifest worden. In 84% van de tandheelkundige verdovingen wordt articaine gebruikt. Dit hoge getal is verklaarbaar omdat de articaine zo snel en effectief werkt.
      Sinds die uitzending van RADAR zijn er nogal wat patiënten die een relatie leggen tussen de articaine (want die is dan meestal gebruikt) en hun klachten. Deze patiënten brengen met hun klachten echter ook vaak een bezoek aan de huisarts die het ziektebeeld niet begrijpt omdat hij niet weet van het articaineprobleem. Als daarbij ook nog de patient niet aan de door de tandarts gebruikte articaine denkt wordt het helemaal lastig. Het is immers vaak al langer geleden. Ook de specialist vindt niets. De patiënt in de RADAR uitzending was daar een mooi voorbeeld van. Na 3 jaar ziek te zijn geweest is hij nu weer aan de beterende hand.
      Het komt ook voor dat een patiënt die een geneeskundige behandeling ondergaat opeens een bizarre terugval ondervindt. Vaak is dan tijdens deze behandelperiode een bezoek aan de tandarts gebracht die een verdoving heeft gegeven.
      Articaine brengt ernstige toxische schade toe aan het zenuwstelsel. De stof bevat een thiofeenring die het zenuwstelsel beschadigt. Vooral de Purkinjecellen worden aangetast. Deze bevinden zich o.a. in het cerebellum en hart en zorgen voor prikkelgeleiding.
      In de bijsluiter wordt aangegeven dat articaine wordt ontraden bij cholinesterase deficiëntie. Dit enzym is nodig om articaine af te breken. Het probleem is dat noch de patiënt, noch de tandarts weet of deze afwijking op het moment van de verdoving bestaat. Ditzelfde geldt voor leverfunctiestoringen. Tevens wordt articaine ontraden bij cardiovasculaire aandoeningen.
Tekort aan leverenzym dat belangrijk is bij articaïnebelasting.

Articaine zit in de vloeistoffen met de merknamen:

 • Ultracaine
 • Septanest
 • Citocain
 • Primacaine
 • Septocaine
 • Ubistesine
 • Alphacaine
 • Citocartin
 • Locartin

Goede alternatieven zonder articaine zijn:

 • Xylocaine
 • Citanest
 • Scandonest
      Onderzoek heeft aangetoond dat bij ratten het zenuwstelsel aangetast wordt. We zitten met deze stof nog niet in de wetenschappelijke sfeer van ‘het is bewezen’. Maar de empirie toont overduidelijk aan dat er met de articaine iets aan de hand is. Er ontstaan vaak ziektebeelden die ernstig zijn en uiterst moeilijk te genezen. Bij een bezoek aan de tandarts blijkt staads frequenter uit de anamnese dat een verdoving is toegediend met een vloeistof die Articaine bevat.
      Wij vragen u dan ook om in voorkomende gevallen navraag te doen naar tandartsenbezoek en te controleren of daarbij een injectie heeft plaats gevonden met articaine. Indien u een relatie vindt of vermoedt kunt u deze melden bij de NVBT. www.nvbt.nl.
Ook is natuurlijk een melding bij het LAREB (Laboratorium waar men bijwerkingen van geneesmiddelen kan melden) op zijn plaats. De veroordeelde tandarts had dit achterwege gelaten.
      Met klem vragen wij u aan deze melding mee te werken. Door de moeilijke behandeling van dit ziektebeeld ontstaan veel chronische patiënten. De NVBT heeft haar leden aangeraden dit middel niet meer te gebruiken.

Tandheelkundigeblik
Fred Neelissen
Julianalaan 64
2051 JS OverveenHome
Visitekaartje
Implantologie
Amalgaam
Fluoride
Meetmethoden
Kosten
Patiëntervaringen
In de pers
Contact en routebeschrijving
Trefwoorden: