Tandheelkundigeblik


Focale storingen

      Het onderzoek van Weston Price
      Tubuli
      Immuunsysteem

Woorden in cursief worden via een mouse-over nader toegelicht.


Een wortelkanaalbehandeling, ook wel zenuwbehandeling genoemd, is in de tandheelkunde een dagelijks terugkerende gebeurtenis. De zenuw of pulpa in het element dat ontstoken is en pijn geeft, wordt verwijderd en het kanaal waarin de zenuw heeft gezeten, de pulpaholte, wordt schoongemaakt en afgevuld. Hiermee is de tand of kies dood gemaakt, het element is a-vitaal geworden.
      Sommige patiënten vertonen een veelheid van klachten, Fred Neelissen Overveen die soms tot ieders verbazing verdwijnen na de extractie van een dode, a-vitale tand, verdwijnen na deze extractie. Vaak zijn het klachten die niet met dit element in verband gebracht kunnen worden. Zo’n tand of kies wordt dan een focale storing of haard genoemd. De definitie ervan luidt: Een focale storing of haard is een lokale, van de omgeving ingekapselde ontsteking van waaruit in de rest van het lichaam een pathologische reactie plaats vindt. De relaties tussen de elementen en de organen vindt u hier. (zie schema). Deze relaties zijn door de Electro-acupunctuur volgens Voll (EAV) aangetoond.

Het onderzoek van Weston Price
In de jaren twintig van de vorige eeuw heeft de amerikaan Weston Price onderzoek naar dit fenomeen gedaan. Bij zieke mensen met klachten aan bijvoorbeeld maag-darmkanaal, gewrichten , luchtwegen, ogen etc. heeft hij dode elementen uit de mond getrokken. Zo’n getrokken tand of kies implanteerde hij onder de huid van een konijn. Na korte tijd ontwikkelde het konijn dezelfde ziekte als die van de patiënt en overleed na 1 week. Konijnen hebben namelijk weinig weerstand en een erg zwak immuunsysteem. De patiënt zelf knapte in heel veel gevallen op. Price haalde daarop het element uit het dode konijn en implanteerde dit vervolgens opnieuw in een gezond konijn met hetzelfde resultaat als gevolg. Op deze manier heeft Price series van zo’n 20 konijnen gekregen. Alle kregen dezelfde ziekte. Bij het overplaatsen van gezonde tanden in konijnen gebeurde er niets. Zo kon Price aantonen dat de tanden en kiezen de oorzaak waren van de klachten van de patiënt.

Tubuli
Fred Neelissen Overveen In het tandbeen zitten rondom het grote kanaal waar de zenuw zich bevindt heel veel tubuli (zie tekening), buisjes die microscopisch klein zijn waarin uitlopertjes van de zenuw zitten. Voor een tandarts is het onmogelijk om deze schoon te maken. Zij zijn ontoegankelijk voor zijn instrumentarium. Alle tubuli van één kies aaneengeregen tot één buis creëert een lengte van 4-5 kilometer. De zenuwbehandeling beperkt zich tot ongeveer 3 centimeter daarvan. Het is dan ook logisch dat een dode kies zich tot een focus kan ontwikkelen. Immers de vele tubuli zitten vol met dode afvalproducten als bacteriën, virussen, eiwitten en andere toxische producten. Deze stoffen zitten dus in een dood lichaam. Een dood lichaam is ook giftig. Al deze stoffen gaan een interactie met het lichaam aan, zitten niet opgeborgen in de kies. Zij penetreren via het wortelvlies het kaakbot en dringen het lichaam in. Dode tanden zijn per definitie ongezond.
Microscopisch kleine buisjes die tesamen het tandbeen vormen.

Immuunsysteem
Bij focale storingen heeft het immuunsysteem een zeer grote functie. Als dit in orde is, dan kunnen we de invloed van zo’n focus wel verdragen en worden we er niet ziek van. Echter als de kwaliteit van het immuunsysteem onvoldoende is, dan meldt zo’n kies zich en wordt de patiënt ziek. Als iemand bijvoorbeeld griep heeft en de weerstand dus gedaald is grijpt een dode kies zijn kans en de patiënt ervaart dan bovenop de griep ook nog kiespijn.
      Bij een zenuwbehandeling verdwijnt de pijn, maar de kies zal als een soort tijdbom in de kaak aanwezig blijven. In de tweede helft van het leven nemen de focale storingen toe. Logisch, want de kwaliteit van het immuunsysteem neemt met het klimmen der jaren af.
Goede voedingssupplementen zijn belangrijk om de kwaliteit van het immuunsysteem te bevorderen.

Tandheelkundigeblik
Fred Neelissen
Julianalaan 64
2051 JS OverveenHome
Visitekaartje
Implantologie
Amalgaam
Fluoride
Meetmethoden
Kosten
Patiëntervaringen
In de pers
Contact en routebeschrijving
Trefwoorden: