Tandheelkundigeblik


Implantologie

      Gevaarlijk of niet?
      De weerstand
      Kaakbotontsteking
      Electro-magnetisch aspect
      Weerstand

Implantaten zijn niet meer weg te denken uit de tandheelkunde. Fred Neelissen De laatste 10 jaar heeft dit specialisme een grote vlucht genomen en het is duidelijk dat hiervoor een grote markt is. Immers, iedereen heeft wel de behoefte een verloren gegane tand of kies te vervangen. Vooral bij wat oudere mensen die een kunstgebit hebben dat los zit, kunnen 1 of 2 implantaten de gewenste houvast geven omdat de prothese met een soort drukknop vast klikt op de implantaten.

Gevaarlijk of niet?
Maar zijn zij zo onschuldig als over het algemeen wordt aangenomen? Een artikel in een Nederlands vakblad, dat geschreven is door Prof. Van Winkelhof laat zien dat ongeveer 85% van de implantaten een al dan niet ernstige ontsteking heeft. Deze wordt als een nieuwe ziekte beschouwd. De naam ervan is implantitis (een ontsteking van het tandvlees) en als het een wat ernstiger vorm heeft aangenomen een peri-implantitis. (Hierbij is dan ook het kaakbot betrokken). Deze laatste vorm is vaak ook röntgenologisch zichtbaar. Meestal wordt deze ontsteking klinisch niet als pijnlijk ervaren. Verschijnselen erbij kunnen zijn: bloeding van gezwollen tandvlees en verdieping van pockets. Dit zijn ruimtes, een soort gleuf tussen tandvlees en tand die dieper worden als gevolg van het implantaat. Zij zijn haast niet schoon te houden met mondhygiëne. Zij behoren tot de rubriek ‘laaggradige’ ontstekingen. Zie de pagina Tandvleesziekten.
Fred Neelissen
De weerstand
Als de weerstand in orde is, dan is het menselijk lichaam in staat om deze ontstekingen de baas te blijven. Er hoeven dan geen klachten te ontstaan. Is het immuunsysteem dus de weerstand echter verzwakt - dit komt vaak voor, vooral bij ouderen - dan kan een dergelijke ontsteking een focale storing worden en afhankelijk van de plaats in de mond de corresponderende organen belasten, dus een inwerking op afstand hebben. Een complicerende factor bij implantaten is het feit dat er een ‘open’ verbinding bestaat tussen het kaakbot en de mondholte. Immers, het in de kaak geplaatste implantaat steekt door het tandvlees heen de mondholte in. Bij de echte tanden en kiezen bevindt zich hier een wortelvlies rond de wortel dat een definitieve bescherming geeft aan storingen van ‘buiten’. Bij implantaten ontbreekt dit.

Kaakbotontsteking (Restostitis)
Een andere mogelijkheid voor een storing of haard ontstaat als het implantaat geplaatst wordt in een zogenaamde ‘restostitis’ in de kaak. (Het Duitse woord voor kaakbotontsteking). Dat is een ontsteking die ontstaat als er een kies getrokken wordt waar een ontsteking of granuloom aan vast zit. Vaak komt deze ontsteking mee als er getrokken wordt, maar ook komt het nogal eens voor dat deze ontsteking achterblijft. Het is verstandig om een dergelijke ontsteking na het trekken van het element weg te halen door het kaakbot meteen na de extractie schoon te fraisen. Gebeurt dit niet, dan kan zo’n granuloom een zelfstandig leven gaan leiden als het tandvlees er over heen gegroeid is. De kat zit dan in de kelder. Deze ontstekingen zijn niet altijd op de röntgenfoto zichtbaar. Hierdoor is de mogelijkheid geschapen dat het implantaat bij plaatsing in zo’n restostitis terecht komt zonder dat de tandarts dit beseft en vaak een symptoomloos leven tegemoet gaat. Bij daling van de weerstand meldt dit fenomeen zich echter. De patiënt kan klachten krijgen en het implantaat moet dan verwijderd worden omdat het behoorlijk kan gaan ontsteken.
Fred Neelissen       Bij de pagina over de focale storingen zijn de relaties benoemd tussen de elementen en de organen. Wanneer we deze relaties in ogenschouw nemen, kunnen we in voorkomende gevallen aangeven dat een implantaat een bepaald orgaan ziek heeft gemaakt. Extractie van het implantaat kan dan een verbetering van de werking van het corresponderende orgaan geven.

Electro-magnetisch aspect
Veel implantaten zijn gemaakt van het metaal titanium. Elk metaal in de mond heeft een electromagnetisch veld om zich heen. Ook dit kan interfereren met de normale weefselspanning in het lichaam. We zouden deze electrische werking een vorm van electrosmog kunnen noemen. De bioenergetische tandarts zal altijd proberen een metaalvrije mond na te streven. Dat dit heel moeilijk kan zijn beseffen we en we moeten dan ook soms bakzeil halen. De ontwikkelingen binnen de wereld van het porselein houden we dan ook goed in de gaten.

Weerstand
Het blijft belangrijk om de weerstand goed op peil te houden. Dit is een wapen om infecties in het gareel te houden. Hiervoor kunnen we gebruik maken van de zogenaamde orthomoleculaire middelen, dat zijn voedingssupplementen als bijvoorbeeld vitamines, mineralen, spore-elementen en enzymen.
      We gaan er van uit dat de technische handelingen die verricht moeten worden door de tandarts optimaal plaatsvinden. Zo niet dan wordt de kans op mislukking groter.

Relevante link:
Tandheelkundigeblik
Fred Neelissen
Julianalaan 64
2051 JS OverveenHome
Visitekaartje
Implantologie
Amalgaam
Fluoride
Meetmethoden
Kosten
Patiëntervaringen
In de pers
Contact en routebeschrijving
Trefwoorden: