Tandheelkundigeblik


Meetmethoden

      Nosoden
      Focale storing
      De biotensor
      Neuraaltherapie

Woorden in cursief worden via een mouse-over nader toegelicht.


Nosoden
Ook hier gebruiken we de computer. Van alle bestaande ziektes is de electromagnetische informatie opgeslagen in de computer en meetbaar. Ook is het met behulp van de Electroacupunctuur volgens Voll is het mogelijk vast te stellen wat de aard van de storing is. Hiervoor maken we gebruik van nosoden. Nosoden zijn preparaten, die gemaakt zijn van gesteriliseerde stoffen van ziektes. Deze worden verdund op een manier, zoals dit gebruikelijk is bij de bereiding van homeopathische middelen. Van elke ziekte bestaat er een nosode.
      Is bijvoorbeeld de nosode 'colitis ulcerosa' in staat om de Zeigerabfall op de dikke darmmeridiaan weg te halen, dan kan men de diagnose colitis ulcerosa stellen. Hoe lager de potentie van de uitgeteste nosode, bijvoorbeeld D3, hoe ernstiger het ziektebeeld is. Is de potentie hoog, bijvoorbeeld D200, dan kan het zijn, dat de patiënt nog geen klachten van dit ziektebeeld heeft en meet men de ziekte in een pre-klinische fase. Dit is natuurlijk erg belangrijk, omdat men dan preventief kan werken. Op deze manier wordt de medicamententest voor de diagnostiek gebruikt.
Homeopathische verdunningen van ziekmakende stof.
Het aanwezig zijn van ziekte voordat de klachten zich melden.

Focale storing
Fred Neelissen Overveen Bij chronische patiënten is er zeer vaak sprake van een zogenaamde ‘focale storing’. Een focus of haard is een locale, van de omgeving ingekapselde, ontsteking, van waaruit in de rest van het lichaam een pathologische reactie plaatsvindt. De werking op afstand begint, wanneer het afweermechanisme van het lichaam door exo- of endogene factoren instort. Uit statistische onderzoekingen is gebleken, dat voor deze focale haarden de tanden en kiezen het meest in aanmerking komen, met als tweede en derde de tonsillen en appendix.
      Met behulp van de nosoden en de Electro-acupunctuur is het nu mogelijk om de relaties te leggen tussen de focus en de symptomen op afstand in een getroffen orgaan: is de nosode ‘tandgranuloom’ in staat om de Zeigerabfall op het meetpunt van de mond te laten verdwijnen, maar ook de Zeigerabfall op de dikke darmmeridiaan weg te halen, dan kan vastgesteld worden, dat een element in de mond de oorzaak is van de storing in de darm. Dit is een causale diagnostiek en de gerichte therapie, die hier het gevolg van is, blijkt in de praktijk dan ook zeer vaak tot genezing te leiden. Vooral bij chronische ziektebeelden is er vaak sprake van focale storingen, die zich als een blokkade voor een therapie gedragen. Het elimineren van een focale storing kan van de therapieresistente patiënt een therapie toegankelijke maken.

De biotensor
De biotensor is een soort antenne waarmee we het vakgebied van de radiësthesie betreden. Het is een randgebied van de kinesiologie.
Fred Neelissen       Hiermee is het mogelijk om op een energetische manier aan te tonen of er in de kaak storingen aanwezig zijn. Het feit dat we energie meten geeft al aan dat de röntgenologie vaak niet in staat is om deze diagnostiek te bevestigen.
      Met de biotensor in de ene hand tasten we elke kies of gedeelte van de kaak stuk voor stuk af met een vinger van de andere hand. De biotensor reageert hier op met een beweging. Deze beweging is een soort ja-nee antwoord en is reproduceerbaar. Hierdoor melden zich storingen en weten we waar deze zich bevinden. In redelijk korte tijd weten we dus of er in de kaak afwijkingen zijn. Hiermee kunnen we het onderzoek voortzetten en verfijnen en aantonen wat er in kies, tand of kaak niet goed is.
      Ook kunnen we hiermee bijvoorbeeld voedsel doormeten en aangeven welk voedsel de patiënt wel en niet verdraagt.


Neuraaltherapie
Met neuraaltherapie zijn we in staat om de focale storende werking van een tand of kies tijdelijk of definitief op te heffen. Dit is een vorm van zowel diagnostiek als therapie. Hiertoe geven we bij het verdachte element een injectie met een verdovende vloeistof (Procaïne). Als dit het juiste element is kan de ziekmakende invloed op afstand onderbroken worden. Is dit daadwerkelijk het geval dan zal de patiënt dit als therapie ervaren en diagnostisch weten we dan dat de tand of kies de schuldige is. Deze verbetering hoeft niet definitief te zijn. De klachten kunnen terug komen. We kunnen dan de injecties eventueel een paar keer herhalen. Ook kunnen we in overleg besluiten om de tand of kies te trekken of een zenuwbehandeling te doen. De ernst van de aandoening speelt hier een doorslaggevende rol.
Het behandelen van pijnpunten door middel van injecties.

Relevante link:

Tandheelkundigeblik
Fred Neelissen
Julianalaan 64
2051 JS OverveenHome
Visitekaartje
Implantologie
Amalgaam
Fluoride
Meetmethoden
Kosten
Patiëntervaringen
In de pers
Contact en routebeschrijving
Trefwoorden: