Tandheelkundigeblik


Verstandskiezen

      Ruimtegebrek
      Ontsteking

Fred Neelissen
Verstandskiezen nemen in de tandheelkunde een bijzondere plaats in. Als laatste in de rij worden zij geacht op latere leeftijd door te breken. Zo tussen 18 en 30 jaar.

Ruimtegebrek
Echter in de loop van de evolutie zijn de boven- en onderkaak kleiner geworden. Hierdoor is er vaak te weinig plaats voor alle kiezen en de laatste in de rij is dan het slachtoffer. Ook Weston Price heeft aangetoond de voeding hier de voornaamste oorzakelijke rol in speelt. En we weten allemaal dat ons eten de laatste decennia in kwaliteit drastisch achteruit gegaan is. De kunstmatige toevoegingen zijn niet van de lucht en ook de kwaliteit van de voedingsbodem is minder geworden.
       Hierdoor komt het heel vaak voor dat er onvoldoende plaats is in de kaak voor de verstandskiezen. Fred Neelissen
De kaken worden kleiner. Vooral de onderkaak speelt een grote rol. De groeineiging van deze kies in de onderkaak is van dien aard dat hij met een soort cirkelbeweging de glazuurkap door het tandvlees wil drukken. Dit lukt als er genoeg plaats is. Is dit niet het geval en de laatste doorgebroken kies is daar de oorzaak van, dan stoot de verstandskies daar tegen aan en stagneert de doorbraak. Toch blijft de groeineiging bestaan en ontstaat er aldaar een soort krachtenveld tussen de verstandskies en de kies die zich al op zijn plaats daarvoor bevindt. Deze spanning kan een focale storing worden. Zie tekening.

Ontsteking
Ook kan er tussen het tandvlees en de daar onder liggende verstandskies een ontsteking ontstaan, vooral wanneer de kies half doorgebroken is. Wanneer in die fase deze kies verwijderd wordt kan dat wel eens napijn geven omdat in een ontstoken gebied ingegrepen wordt. Het beste kan de kies verwijderd worden als het hele gebied rustig is. In de electroacupunctuur wordt een relatie gelegd tussen verstandskiezen en het hart en zenuwstelsel.

Relevante links:
Tandheelkundigeblik
Fred Neelissen
Julianalaan 64
2051 JS OverveenHome
Visitekaartje
Implantologie
Amalgaam
Fluoride
Meetmethoden
Kosten
Patiëntervaringen
In de pers
Contact en routebeschrijving
Trefwoorden: