Tandheelkundigeblik


VisitekaartjeFred Neelissen Mijn naam is Fred Neelissen. Meer dan 50 jaar heb ik mijn beroep als tandarts uitgeoefend. In 1964 ben ik afgestudeerd aan de universiteit van Utrecht en heb mijn behandelpraktijk eind 2012 aan een collega overgedaan. In de loop der jaren is mijn specialiteit komen te liggen in de bio-energetische tandheelkunde, dus niet in de technische kant van het beroep. Ik leg relatie tussen klachten van de patiënt en een tandheelkundige behandeling. In het verleden is o.a. de amalgaamproblematiek een duidelijk voorbeeld geweest.

In de laatste jaren van mijn actieve loopbaan ben ik tot de conclusie gekomen, dat er veel vraag is naar dit soort informatie. De tandarts is niet altijd in staat om uw probleem op te lossen. De opleiding tot tandarts geeft onvoldoende aandacht aan de algemene gezondheid van de patiënt. Daarom heb ik besloten om uitsluitend "consultatief" verder te gaan, in de vorm van een "second opinion", binnen wat wij noemen complementaire tandheelkunde. In een consult krijgt u een op u toegesneden advies.

De verschillen van mening met de reguliere en technische tandheelkunde zijn dermate groot, dat ik besloten heb om per 1-1- 2017 mijn BIG registratie te beëindigen. De eisen om deze BIG registratie te verlengen, zijn hoog en voor mijn huidige werksituatie niet relevant. Daardoor heb ik geen contract meer met (Zorg) Verzekeraars.

Het houdt in, dat ik mij als niet-praktiserend tandarts zal manifesteren, dus niet meer zal behandelen. Mijn praktijk zet ik echter voort als tandheelkundig adviseur. (zie hier onder) Wat vandaag in de geneeskunde als waarheid wordt gebracht is morgen al verouderd en gedateerd. Empirie, ervaring, is dan erg belangrijk en dat heb ik in 50 jaar in alle opzichten verzameld.

In praktische zin betekent het, dat ik adviezen geef, of na onderzoek via:
⇒   Een ziektegeschiedenis, d.m.v. een vooraf ingevulde uitgebreide vragenlijst
⇒   Uw eigen verhaal vanaf de wieg tot heden.
Via e-mail of telefoon kunnen eventueel eenvoudige vragen beantwoord worden.


Diagnose vindt plaats aan de hand van:
⇒   Acupunctuur,
⇒   Homeopathie,
⇒   Kinesiologie,
⇒   Orthomoleculaire geneeskunde.

Het resultaat van het onderzoek krijgt u mee in een brief voor uw eigen tandarts.
De inhoud van de brief heeft een adviserend karakter.
Tandheelkundigeblik
Fred Neelissen
Julianalaan 64
2051 JS OverveenHome
Visitekaartje
Implantologie
Amalgaam
Fluoride
Meetmethoden
Kosten
Patiëntervaringen
In de pers
Contact en routebeschrijving
Trefwoorden: