Tandheelkundigeblik


Voeding

Woorden in cursief worden via een mouse-over nader toegelicht.


Goede voeding is een voorwaarde voor gezondheid, dus ook mondgezondheid. Goede voeding moet vers zijn en levenskracht geven. Het mag niet bewerkt worden met E-stoffen, conserveringsmiddelen, pesticiden, fungiciden (schimmeldodende stof) etc. Ook vooral geraffineerde suikers moet men vermijden. Niettemin is het in de huidige tijd lastig om deze natuurlijke voedingsmiddelen in de schappen te vinden. De kwaliteit ervan is de laatste jaren minder geworden. We mogen stellen dat natuurlijke voeding aan de basis ligt van een gezonde mond. Dat deze voeding zo achteruit gegaan is noopt ons dus om zo secuur mogelijk onze tanden en kiezen schoon te houden. In principe zou dit laatste dus niet nodig zijn als ons voedsel in orde was. Daarom vechten de tandartsen bij hun patiënten voor een goede mondhygiëne. Onderstaande boekrecensie laat duidelijk zien hoe reeds in de dertiger jaren van de vorige eeuw deze problematiek duidelijk aanwezig was. De schrijver van dit boek verdient dan ook alle lof voor zijn inspanningen om deze bijzondere relatie duidelijk gemaakt te hebben. Het boek toont aan dat fysieke degeneratie een rechtstreeks gevolg is van onvolwaardige voeding.

Boekbespreking: Voeding en fysieke degeneratie

Kortgeleden is er een Nederlandse vertaling verschenen van een boek dat geschreven is in de dertiger jaren van de vorige eeuw. De titel is: Voeding en Fysieke degeneratie.
      De schrijver is Weston Price, een Amerikaanse tandarts en kaakchirurg. Het boek, dat bij het begin van de 2e wereldoorlog verscheen, heeft daarom nooit de publiciteit gekregen die het verdiende. In ieder geval niet in tandheelkundige kringen. Het was tè biologisch om op de over het algemeen technisch denkende tandartsen indruk te maken.
      Deze collega Price was in die tijd het hoofd van een onderzoekscommissie van de American Dental Association (ADA). Deze commissie was bezig met een onderzoek naar de slechte toestand van de gebitten van de Amerikanen met als hoofddoel er achter te komen wat de oorzaak ervan was.
      Als gevolg van deze desastreuze situatie moesten er veel zenuwbehandelingen, ook wel wortelkanaalbehandelingen genoemd, gedaan worden bij de patiënten. Weston Price kreeg de indruk dat de gezondheidstoestand van de mensen na deze behandelingen er niet op vooruit ging, maar daarentegen verslechterde. Deze mening was tegen het zere been van de commissie. De kanaalbehandeling was een dermate geaccepteerde tandheelkundige methode dat de kritiek van Price als vloeken in de kerk werd gezien. Daarom werd hij uit de commissie gezet onder dank voor bewezen diensten.
      Price echter liet het hier niet bij zitten. Hij besloot om de wereld rond te reizen en op zoek te gaan naar primitieve volkeren die van mondhygiëne eigenlijk nog nooit gehoord hadden en de monden van deze mensen te gaan onderzoeken. Zo belandde hij bij een primitief volk in een afgelegen dal in Zwitserland, de Eskimo´s, de Maori´s, de Aboriginals in Australië, oerwoud indianen in het Amazonebekken, etc.
      Bij onderzoek van de gebitten bleek hem dat zonder uitzondering alle inheemse bevolkingsgroepen een totaal gaaf gebit hadden. Hij vond niet of nauwelijks cariës (tandwolf). Maar als uit zo´n familie iemand vertrokken was en in contact kwam met de wereld van de moderne voedingsmiddelen, dan verslechterde de toestand van de mond bij deze persoon en brak cariës door. De ‘beschaafde’ wereld zegt dan dat er beter gepoetst moet worden maar van mondhygiëne hadden deze mensen nog nooit gehoord.
      Het leek er op dat goede voeding aan de gezonde gebitstoestand ten grondslag lag.
      Ook uit mijn eigen studententijd herinner ik me de geschiedenis van de meest afgelegen bewoonde plek op aarde, het eiland Tristan da Cunha. Hiervan was bekend dat de bevolking aldaar alleen maar gave gebitten liet zien en dat dit verschijnsel catastrofaal veranderde toen zij geïmporteerd voedsel gingen eten. In een paar jaar waren deze gebitten geruïneerd.
      Weston Price ging dus van al deze gebitten de status opnemen en onderzocht daarbij de voeding van het bewoonde gebied.
      Hij kwam tot de conclusie dat er verspreid over de hele wereld grote verschillen bestonden in het eetgedrag. Dus er was niet een eenduidig dieet dat garant stond voor deze opmerkelijk gezonde gebitstoestand. Wat echter wel aantoonbaar was, bleek de ‘zuiverheid’ van het voedsel: totaal geen additieven, conserveermiddelen, E-stoffen etc. Ook Monsanto was hier compleet afwezig.
Firma, die zich bezig houdt met het genetisch manipuleren van gewassen.
      De conclusie van Weston Price was dan ook dat voedsel, dat uit dezelfde regio als waar de mensen woonden gegeten werd, garant stond voor gave gebitten.
      Dit boek (van Weston Price) heeft mij de motivatie gegeven om nog meer bij mijn patiënten te hameren op zuivere voeding en op het gebruik van tandpasta op natuurlijke basis zonder fluor. Natuurlijk moet de mondhygiëne optimaal zijn, maar dat voeding belangrijker is dan goed poetsen is mij na lezen van dit boek wel duidelijk geworden. Het is een uitstekend, mooi uitgegeven boek dat eigenlijk in geen enkele boekenkast van artsen en tandartsen mag ontbreken.
      Ik vroeg aan Hans Moolenburgh, een bekende complementaire arts, of hij dit boek kende. Zijn antwoord was: ‘ik heb het al jaren in huis en het is een van de belangrijkste boeken die ik ken’. Dat dit nu in een Nederlandse vertaling voorhanden is, vind ik een groot succes. ISBN: 9789079872428. Uitgeverij Succesboeken. Inderdaad een succesboek.
      Ook heeft Weston Price veel onderzoek gedaan naar de zg. ‘focale infectie’, dode tanden en kiezen die de oorzaak zijn van klachten elders in het lichaam . Het boek dat hierover pas verschenen is in 1993 is geschreven door George E. Meinig. Dit heeft als titel: Root Canal Cover-up EXPOSED. Hierover meer in een volgende bijdrage.

Fred Neelissen,
Bioenergetische tandheelkunde en
Second opinion onderzoek

Tandheelkundigeblik
Fred Neelissen
Julianalaan 64
2051 JS OverveenHome
Visitekaartje
Implantologie
Amalgaam
Fluoride
Meetmethoden
Kosten
Patiëntervaringen
In de pers
Contact en routebeschrijving
Trefwoorden: